erasmus
erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази мрежа отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA202-082685

СЪБИТИЯ

Meeting 1
Първа транснационална среща (10 декември 2020 г.)

Първата транснационална среща на проекта Elmet трябваше да се проведе във Витория, където се намира седалището на провинциалния съвет на Алава. Тази първа стартова среща на проекта означаваше споделяне на първите стъпки от нашата пътна карта: план за управление, план за комуникация, план за разпространение, план за оценка, план за управление на риска..., бяха някои от инструментите, които прегледахме и работихме заедно. Беше представен и подробният план за развитие на IO1, който определя следващите стъпки за оформяне на неговото развитие. Стартирането на уебсайта на проекта, социалните мрежи и цялото изображение, което ще ни придружава до края на проекта.

Витория-Гастейс

Втора транснационална среща (18 май 2021 г.)

Втората транснационална среща също беше прекъсната от пандемията. Първоначално трябваше да се проведе в Кипър, но отново виртуалността надделя над първоначалните ни планове. Напредъкът в развитието на проекта беше наблюдаван и подробният план IO1 показа стъпките, които трябва да се предприемат в това отношение. Спазвайки по всяко време целите на предложението, ние споделяхме задачи, споделяхме напредъка, който постигахме и анализирахме стъпките и първите резултати в разпространението, оценката и управлението, както и междусекторните аспекти от голямо значение за развитието на проект. Инструментариумът Elmet се оформяше и не можехме да бъдем по-доволни!

Никозия

Трета транснационална среща (23 ноември 2021 г.)

Първоначално беше планирана третата транснационална среща в България, която отново бяхме принудени да проведем виртуално. Бета версията на Инструментариума е готова. Ние го преглеждаме, подготвяме бета тестването и споделяме работната стратегия около теста, който е следващата фаза на проекта. Това е възможност за нашата целева група, обучители в областта на професионалното обучение за заетост, да тестват инструментариума и да ни дадат своите отзиви за него. Както винаги, ние преглеждаме състоянието на проекта по отношение на разпространението и оценката. Всичко върви по план и скоро ще имате възможност да тествате създадените от нас продукти!

В допълнение към транснационалните срещи, партньорите по проекта Elmet провеждат редовни онлайн срещи, които ни позволиха да споделим различните постижения на проекта. 

Meeting 3

София

© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

Четвърта транснационална среща (14 юли 2022 г.)

4th meeting

Въпреки че се опитахме да се срещнем лице в лице, четвъртата транснационална среща се проведе и виртуално. В тази последна официална среща основната ни цел беше да обсъдим между всички партньори сесиите за тестване на ELMET Toolkit, проведени във всички страни партньори (Испания, България, Гърция и Кипър), където проектът получи отлична обратна връзка, както и да съгласуват заедно промените и подобренията, които трябва да бъдат направени, за да се получи окончателната версия на материалите.

Сега сме в обратно броене на проекта, но все още ни предстоят няколко месеца работа. През септември ще се срещнем отново и ще организираме финални събития във всички страни, в които ще се радваме да се включите! 

mobirise.com best website builder