erasmus
erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази мрежа отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA202-082685

Инструментариум

ELMET TOOLKIT за създаване, прилагане и оценяване на образователни ескейп стаи съдържа пълен набор от готови за използване ресурси, които са лицензирани под лиценз Creative Commons BY-NC-SA, който позволява повторно използване, разпространение, ремиксиране, адаптиране и изграждане върху материала във всякаква медия или формат само за некомерсиални цели и само докато кредитът е даден на създателя.

2

Наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценяване на образователни стаи на загадките

Наръчникът описва всеки от етапите на методологията на обучение: създаване, прилагане, фасилитиране и оценка.
Изтеглете Наръчника
3

Ръководство за използване на ELMET платформата за създаване на дигитални ескейп стаи

 Ръководство за създаване на 100% дигитални стаи на загадките
Изтеглете Ръководството
Към платформата ELMET
5

Платформа за онлайн стаи на загадките

Платформа с достъп до 3 дигитални ескейп стаи, които развиват ключови умения и инструменти за създаване на ваши дигитални ескейп стаи
Към платформата ELMET
Toolkit Elmet Project

Проектът ELMET се стреми да окаже въздействие върху настоящите практики за обучение, като предостави на професионалистите в сферата на ПОО практически ресурси, базирани на иновативни методологии. Иползването на създадените инструменти ще помогне да се създадат мотивиращи (физически и виртуални) учебни пространства за най-уязвимите лица и че резултатите от проекта могат лесно да бъдат приложени и на други образователни нива.

© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

Website was started with Mobirise